با حضور «داریوش طلایی»، «ارژنگ ناجی»، «محمود فرهمند» و «رامین جزایری»
با حضور علی قمصری، فردین خلعتبری، محمود فرهمند و محمد ذوالنوری به عنوان هیئت داوران؛
علی رستمیان