گفت‌وگوی «موسیقی ما» با خالق آلبوم «شال» به بهانه انتشار دومین آلبوم رسمی‌اش
با حکم قاضی شعبه 1083 دادگاه عمومی استان تهران؛