کنسرت آنلاین نوروزخانه تیوانوا موسیقی ما گروه رستاک موسیقی فولکاور نواحی
 
کاشکی - محمد معتمدی و میدیا فرج نژاد
در قالب پروژه‌ای به کارگردانی «محمدحسین لطیفی» شنیده خواهد شد
نخستین آلبوم رسمی «سهیل جامی» امسال منتشر می شود؛