در قالب پروژه‌ای به کارگردانی «محمدحسین لطیفی» شنیده خواهد شد
نخستین آلبوم رسمی «سهیل جامی» امسال منتشر می شود؛