معاون امور هنری از سومین نمایشگاه سازخانه دیدار کرد
هم‌زمان با سفر معاون رئیس‌جمهور به این منطقه آزاد صورت گرفت
برای آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با ساخته‌های قدما صورت گرفت
دومین نمایشگاه سازِ خانه‌ی موسیقی از روز گذشته افتتاح شد
در نشست رسانه‌ای دومین نمایشگاه ساز خانه‌ی موسیقی عنوان شد
از 21 تا 25 بهمن و با عنوان «سازخانه»
به درخواست سازندگان ساز
با موضوع «نمایشگاه ساز خانه موسیقی»
با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مليحه سعيدی در گفت‌و‌گو با موسیقی ما:
با مخالفت افراط‌گرایان شکل گرفت؛