فرهاد فروتنی - بچگیام
به‌منظور حفظ و ارتقای فن و هنر موسیقی جدی