یادداشتی به بهانه اکران مستند «چاووش، از درآمد تا فرود»