به همت کانون سازندگان ساز خانه موسیقی و در خانه‌ی هنرمندان
با موضوع «نمایشگاه ساز خانه موسیقی»