در آستانه برگزاری تازه‌ترین کنسرت گروه عنوان شد
در سومین تجربه همکاری با کمال تبریزی
چهارمین تجربه سینمایی این گروه در دهمین سال فعالیت‌اش