با حضور شاهین فرهت، بهروز غریب‌پور، محمد الله‌یاری، هومان اسعدی و ...
در چهاردهمین روز جشنواره ملی موسیقی جوان مطرح شد