یادداشتی در واکنش به اظهارات «مانی جعفرزاده» درباره‌ی ارکستر ملی
با گزيده‌اى از موسيقى فيلم‌ها و نمايش‌هاى رضا مرتضوى