کنسرت آلبوم «دور» در برج آزادی برگزار شد
کنسرت آلبوم «دور» به همراه قطعات شنیده نشده از این خواننده