با نت‌نگاری حسین مهرانی و بر اساس اجرای نورعلی برومند
با نت‌نگاری و تجزیه و تحلیل «حسین مهرانی»
در مراسم رونمایی کتاب «ردیف میرزاعبدالله به روایت مهدی صلحی» عنوان شد