با نت‌نگاری حسین مهرانی و بر اساس اجرای نورعلی برومند
با نت‌نگاری و تجزیه و تحلیل «حسین مهرانی»