به کوشش گلنوش خالقی وتوسط انتشارات ماهور
نگاهی به قطعات خاطره‌انگیز سال‌های انقلاب در گفت‌وگو با کارشناسان و پدیدآورندگان این آثار
اجرای سرودهای خاطره‌انگیز دهه 60 در قالب یک جشنواره علمی، ادبی و هنری