برنامه یاد بعضی نفرات
 
خانه‌ی موسیقی طی بیانیه‌ای اعلام کرد:
تأکید بر لزوم پرداخت حق بیمه کسانی که فیش سه ماهه اول را صادر کرده‌اند
یادداشتی به بهانه تأخیر در تحقق وعده پرداخت حق بیمه هنرمندان
گفت‌وگو با مدیرعامل خانه موسیقی درباره مشکلات هنرمندان موسیقی در پی شیوع کرونا
با حضور وزیر کار و مدیر عامل خانه موسیقی
توضیحات عضو هیئت مدیره صندوق اعتباری هنر درباره اقدامات این صندوقبیمه هنرمندان | موسیقی ما