برنامه یاد بعضی نفرات
 
خواننده قدیمی پاپ بعد از مدت‌ها آلبومی رسمی منتشر می‌کند؛مهدی رضوان | موسیقی ما