برنامه یاد بعضی نفرات
 
به رهبری مهدی جلالی، با رپرتواری از آهنگسازان معاصر ایرانی
وقتی هوای ایرانی از طریق گوش‌های سوئیس به قلب شنوندگان راه یافتمهدی جلالی | موسیقی ما