برنامه یاد بعضی نفرات
 
​همزمان با انتشار اثر جدید این خواننده عنوان شد؛
ضمن انتشار قطعه «هوا نیست» عنوان شد؛
همزمان با انتشار قطعه جدید، در گفت و گو با «موسیقی ما» عنوان شد؛امیر فردوس | موسیقی ما