برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور عوامل تولید، تهیه کننده و دوستدارن موسیقی برگزار شد؛
میلاد بابایی
با اجرای قطعه «یادش بخیر» ویژه شب‌های قدر؛
از «تماشاخانه» بشنوید و دانلود کنید؛
از «تماشاخانه» بشنوید و دانلود کنید؛
از «موسیقی ما» بشنوید و دانلود کنید؛
از «تماشاخانه» بشنوید و دانلود کنید؛
از «تماشاخانه» بشنوید و دانلود کنید؛میلاد بابایی | موسیقی ما