برنامه یاد بعضی نفرات
 
اولین اجرای رسمی علیرضا تهرانی در قالب مجموعه «شب‌شنبه‌ها»
آلبوم «مرد خواب آلود» رونمایی شد؛
با قطعاتی در سبک «آلترناتیو راک» و «تریپ هاپ»؛مرد خواب آلود | موسیقی ما