برنامه یاد بعضی نفرات
 
با هنرنمایی گروهی و تکنوازی ۷ نوازنده موسیقی سنتی و دستگاهی
فردا (شنبه 20 اردیبهشت) و به یاد استاد مجد؛رشید کاکاوند | موسیقی ما