برنامه یاد بعضی نفرات
 
با آهنگ‌سازی بهزاد عبدی و خوانندگی محمد معتمدی، مصطفی محمودی و محمدرضا صادقی
با هنرنمایی محمدرضا صادقی و رهاب
محمدرضا صادقی خبر داد:محمدرضا صادقی | موسیقی ما