برنامه یاد بعضی نفرات
 
با بررسی «موسیقی متریک» توسط کارشناسان
در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود
به کوشش محسن کرامتی و توسط انتشارات ماهور
محسن کرامتی
با قطعاتی در دستگاه همایون با گردآوری و تدوین «محمد باقر زینالی»
با گردآوری فرامرز پایور و اجرای محسن کرامتی؛
سید هادی حمیدی، افسانه رثایی، محسن کرامتی
محسن کرامتی، نوشین طافی
مراسم رونمایی آلبوم «تو را‌ ای کهن بوم و بر دوست دارم» برگزار شد
محسن کرامتی، علیرضا حاجی طالبمحسن کرامتی | موسیقی ما