برنامه یاد بعضی نفرات
 
چرا هیات مدیره خانه موسیقی به مدیرعاملی نوربخش رای داد؟
دومین جلسه‌ی هیأت مدیره‌ی خانه موسیقی ایران برگزار شد
با داوری محمد اسماعیلی، وارطان ساهاکیان، آذر هاشمی، علی تحریری
انتخاب بازرس خانه موسيقی با اساسنامه اين خانه همخوانی ندارد
پس از رای‌گیری اعضای خانه موسیقی؛آذر هاشمی | موسیقی ما