برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
در آیین آینه‌های مقاومت در کاشان
با حضور مجمد علیزاده، مهدی یراحی، مهدی یغمایی، ایلیا منفرد و مرتضی پاشاییموسیقی مقاومت | موسیقی ما