برنامه یاد بعضی نفرات
 
گفت و گوی مفصل با محمد اصفهانی به بهانه ی کنسرت تابستانی اش؛انتقادهای محمد اصفهانی | موسیقی ما