برنامه یاد بعضی نفرات
 
‎بیانیه انجمن صنفی هنرمندان موسیقی در خصوص قانون اخذ مبلغی از فروش بلیت کنسرت‌ها توسط دولت
به منظور حمایت از حقوق مدنی، خواسته‌های صنفی و قانونی هنرمندان
به منظور حمایت از حقوق مدنی، خواسته‌های صنفی و قانونی هنرمندان عضوانجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران | موسیقی ما