برنامه یاد بعضی نفرات
 
با گروه «شاهو عندلیبی» و آوازخوانی «علی جهاندار»
کنسرت مشترک تال و آوای عندلیبی برگزار شد
در قالب کنسرت گروه موسیقی «تال»
علی خدایی (اثری از گروه خورشید)
بی کلام (اثری از مجید درخشانی)
با صدای شاهو عندلیبی؛شاهو عندلیبی | موسیقی ما