باران تویی
 
برنامه یاد بعضی نفرات
 
ترانهٔ ترجمه (4)؛سوئدی | موسیقی ما