برنامه یاد بعضی نفرات
 
با آهنگ‌سازی بهزاد عبدی و خوانندگی محمد معتمدی، مصطفی محمودی و محمدرضا صادقیمصطفی محمودی | موسیقی ما