برنامه یاد بعضی نفرات
 
یادداشتی از کیخسرو پورناظریعکس از آرشیو اختصاصی کیخسرو پورناظری/ عکاس: علی فربد | موسیقی ما