برنامه یاد بعضی نفرات
 
به رهبری مهدی جلالی، با رپرتواری از آهنگسازان معاصر ایرانیارکستر یارآوا | موسیقی ما