برنامه یاد بعضی نفرات
 
در هشتمین نشست از سلسله نشست‌های «بازیابی» عنوان شد:
با حضور ایرج راد، حمیدرضا نوربخش و محمدمهدی عسگرپور
طبق تصمیم شورای عالی خانه هنرمندان ایران
بعد از استعفای «مجید رجبی معمار» و سرپرستی «حمیدرضا نوربخش»محمد مهدی عسگرپور | موسیقی ما