برنامه یاد بعضی نفرات
 
با شعری از محمدمهدی سیار و تنظیم دانیال سالاری و علی وانیارتیتراژخوانی | موسیقی ما