برنامه یاد بعضی نفرات
 
اولین کنسرت خواننده «پریشانی» در سال 1401 برگزار شد
پس از موفقیت آهنگ «پریشانی» و اجراهای سال گذشته
خواننده‌ای که با خواندن در کوه صدای‌ش آسیب دیدعلیرضا پوراستاد | موسیقی ما