برنامه یاد بعضی نفرات
 
با صدای محمدرضا علیمردانی و با عنوان «گذشتن از گذشته»صالح بهاالدینی | موسیقی ما