برنامه یاد بعضی نفرات
 
در دومین روز از جشنواره چه اجراهایی روی صحنه می‌رود؟‌
شامل قطعاتی چون پوئم سمفونی سرباز و اروندنوای سیمره | موسیقی ما