برنامه یاد بعضی نفرات
 
با تقدیر از شهرام ناظری و خانواده‌ی افشین یداللهی در برنامه‌ی «آینه‌دار دوران»باستانی پاریزی | موسیقی ما