برنامه یاد بعضی نفرات
 
کارگردان پیش‌کسوت سینما اظهار امیدواری کرد «بهنام بانی» مهاجرت نکندریحانه پارسا | موسیقی ما