برنامه یاد بعضی نفرات
 
با نوازندگی مسلم علیپور، احسان مطوری و حمید بهروزی‌نیاگروه افرا | موسیقی ما