برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با آهنگسازی بهنام ارجمندی و خوانندگی علیرضا وکیلی‌منشآلبوم قاب عکس کهنه | موسیقی ما