برنامه یاد بعضی نفرات
 
با تقدیر از شهرام ناظری و خانواده‌ی افشین یداللهی در برنامه‌ی «آینه‌دار دوران»خواجوی کرمانی | موسیقی ما