برنامه یاد بعضی نفرات
 
معاون امور هنری و مدیرکل دفتر موسیقی برای درگذشتِ «هرمز فرهت» پیام تسلیت دادند
پروفسور «هرمز فرهت» آهنگساز و نخستین موزیکولوگ ایرانی درگذشتموسیقی دان | موسیقی ما