برنامه یاد بعضی نفرات
 
سه خواننده از نسل دیروز و امروز از دلایل ماندگاری صدای داریوش رفیعی می گوید
در گفت‌‌وگو با «علیرضا امینی» و «پوران وفادار» بررسی شدداریوش رفیعی | موسیقی ما