برنامه یاد بعضی نفرات
 
جهت معرفی و شناساندن موسیقی اصیل ایرانی
گفت‌وگو با آهنگ‌ساز و نوازنده‌ای که با وجود مهاجرت، هم‌چنان دغدغه‌ی موسیقی ایران را داردسعید فرجپوری | موسیقی ما