برنامه یاد بعضی نفرات
 
با اجرای سه تک‌نوازی و گروه‌نوازی
در دو بخش گروه‌نوازی و تک‌نوازیگروه نوازی | موسیقی ما