برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
خواننده‌ی نام‌دار هم‌زمان با هفته‌ی کرامت بیان کردبانگ آزادی | موسیقی ما