برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «علی مرادخانی» به خانه‌ی ابدی‌اش رهسپار شدمنوچهر شاهسواری | موسیقی ما