برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
اعتراضِ شوالیه‌ی آواز ایران به عدم نمایش ساز در کنسرتِ آنلاینششیدا شدم | موسیقی ما