برنامه یاد بعضی نفرات
 
وزارت بهداشت در پاسخ به موسسه‌ی پیش‌کسوتان هنر اعلام کرد:فرخنده گل افشان | موسیقی ما